1969’dan beri misyonumuz, hedefimiz ve değerlerimiz bu şirketi şekillendirdi ve sarsılmaz müşteri odaklı kaliteli üretimler sunmaya devam etmemizi sağladı.

Vizyonumuz

Yelken Kalıp için başarı ulaşılması gereken hedeften öte devamlılığı olan bir süreçtir . Firmamız bu başarıya ancak en son trendlere uyum sağlayarak, araştırarak, ileri teknolojik imkanları kullanarak ve yüksek kalite standartlarına bağlı kalarak, her şeyden önemlisi; müşterilerin beklentilerini tam olarak karşılayabilecek özgün ürünler tasarlayarak ulaşabileceğinin bilincindedir.

Misyonumuz

İstenilen kalite, fiyat ve sürede rekabetçi ürünler üreterek müşterilerimize, çalışanlarımıza, ülkemize, kaynak ve değer yaratan, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji ve doğal kaynakların kullanımına duyarlı örnek bir kuruluş olmak.

Kalite Politikamız

Müşteri Memnuniyetini En Üst Seviyede Tutmak

 • Topluma saygı çerçevesinde gereken çevre duyarlılığına önem vermek katkı sağlamak.
 • İnsana saygı çerçevesinde, insan faktörünün YELKEN A.Ş.’nin başarısının temelini oluşturduğunun bilincinde olup iş sağlığı ve güvenliği, çalışmalarına önem vermek performansımızı sürekli geliştirmek
 • Yaptığımız işi en iyi en doğru, en verimli şekilde yapmaya çalışmak.
 • İşbirliği ve takım çalışmasını benimseyerek müşterilerimize düşük fiyat ve yüksek kalitede teknolojik ürünler sunabilmek için çalışanlarımızla gereken mücadele ve özveriyi göstermek.
 • Çalışan, işveren ve müşteri mutluluğunu ilke edinmiş bir kuruluş olmaktır.

Çevre Politikamız

Üretim yaklaşımımızın en önemli parçalarından biri, Çevre;

 • Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak.
 • Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak.
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almak ve sürekli iyileştirmeler yapmak, oluşan atıkların yasaların öngördüğü şekilde berte rafını veya geri kazanımını sağlamak.
 • Çevre boyutlarını saptamak, amaç ve hedefleri belirlerken bunları göz önünde bulundurmak.
 • Çalışanlarımızı Çevre Yönetim Sistemi konusunda eğitmek.
 • Çevreye uyumlu ürünler kullanmak ve tedarikçileri belirlerken bu kriteri göz önünde bulundurmak.
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
 • Tedarikçi ve Yardımcı Sanayi adayların çevre yaklaşım ve politikalarını değerlendirmek, tedarikçilerimizden çevresel sağlık vegüvenlik değerlerimize saygı duymalarını, politika ve prosedürlerimize uymalarını talep etmek.
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak

Enerji Politikamız

Etkin enerji ve kaynak yönetimi

 • Yasal şartlara bağlı kalarak ve ileri teknolojik üretim yöntemleri uygulamak
 • Enerji verimliliğini artırmak için enerji tasarrufunu ön plana çıkarmak
 • Enerji kaybının kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
 • Çalışanlarımızı Enerji verimliliği konusunda eğitmek, enerji yönetim sistemine etkin olarak katılımlarını sağlamak
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek,
 • Tedarikçi ve Yardımcı Sanayi adayların Enerji verimliliği ve politikalarını değerlendirmek. Tedarikçilerimizden Enerji verimliliği değerlerimize saygı duymalarını, politika ve prosedürlerimize uymalarını talep etmek.
 • Sürekli iyileştirme yapmak olarak belirlenmiştir.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin Ana Teması,

 • Güvenli, erişilebilir, sürekli ve doğru bilgiler sunarak, hizmet kalitemizi arttırmak
 • İç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamak
 • Bilgi güvenliği yönetimini sağlamak
 • Risk yönetimini güvence altına almak
 • Bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bu ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır
 • Bilgiye kontrolsüz erişimin engellenmesi yöntemi ile gizliliğin sağlanması
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekli sağlanması
 • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimin engellenmesi, Bütünlük: Bilginin doğruluğunun sağlanması
 • Erişilebilirlik: Bilgiye yetkiler dahilinde sürekli ulaşılabilir olmak
 • Sürekli ve düzenli gözden geçirme ile sistemin erişilebilirliğinin ve devamlılığının kontrol edilmesi
 • Bilginin varlığına yönelik risklerin tespiti, değerlendirme ve gerekli iyileştirme faaliyetlerinin yapılarak risk yönetiminin sağlanması, düzenli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesi
 • Gerekli eğitim ve çalışmalarla çalışanların bilgi güvenliği ve devamlılığı konularında farkındalıklarının arttırılması
 • Her türlü tehdide karşı hazır halde olmasının sağlanması
 • Müşterilerimizin bilgilerinin korunması için gerekli alt yapıyı ve bilinçlendirmeyi sağlamak
 • Yasal, düzenleyici ve sözleşmelere bağlı gereksinimlere uyarak, yasalar çerçevesinde bilgiyi yönetmek ve erişilebilirliğini sağlamak görevimizdir

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır.

 • Bu doğrultuda İşyeri ve eklentilerinde çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmak, gereğinde kullanılmasını sağlamak
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak
 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmek, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmak
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmek ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamak, İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal San. Tic. A.Ş..’in koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamak
 • Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal San. Tic. A.Ş..’i İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmek
 • Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bügünden tahmin etmek, sürekli gelişmek ve durumumuzu gözden geçirmek
 • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamak